קרן ונטעת בשכונה

הסבר על חזון הפרוייקט, מאיפה נולד הרעיון, איך הוא משתלב בחזון Forest CityZen, בחינוך, בקידום שאר הפרוייקטים של העמותה.

הסבר על שלבי העבודה + ה-wireframe של האבטיפוס.

רשימת תפקידים שחסרים בפרוייקט + טופס התנדבות.