Forest CityZen

אזרחי עיר-יער יקרים, או באנגלית Forest CityZens!

כולנו חיים על ספינת החלל הביו-כימית שנקראת כדור-הארץ. כולנו רוצים שפלנטת הבית שלנו תהיה בריאה ונקיה, אבל לא כולנו רואים את הקשר הזה שכולנו חולקים אחד עם השניה ועם הפלנטה כולה. עמותת ונטעת רוצה לעשות בדיוק את החיבור הזה.

הפעילות מתרחשת במגוון אפיקים, שכולם מכוונים למטרה אחת – כלכלה שתורמת לחברה ולסביבה במקום לנצל אותן.

הפרוייקטים שלנו כוללים:

  • פרוייקט 100 הגינות, שבמסגרתו קהילות מקומיות מקימות גינות במרכזים שיקומיים, מה שתומך בחזון של חברה שמתנהגת כיער – רשת יחסי גומלין של שיתופי פעולה שמספקת ערבות ותמיכה הדדית, כך שהחברה בנוייה ממארג של קהילות חזקות ואנשים שחיים בביטחון.
  • המשתלה החברתית, שבמסגרתה מועסקים אנשים עם צרכים מיוחדים ומסופקים מוצרי משתלה לקהל הרחב ולפרוייקטים של העמותה.
  • פעילויות לחברות, שבמסגרתן אנחנו מחברים בין אנשים מרקעים שונים שכנראה לא היו נפגשים בדרך אחרת, והם שותלים ביחד ומטפחים את הסביבה – עבודה שיוצרת תחושת סיפוק עמוקה, חיבור לאדמה ולטבע, וחיבור אנושי פשוט ואמיתי.