והתנדבת

הרשמה להתנדבות

אירועי הקמות גינה קרובים

אפשר גם להגיע לשתול ולעזור באחד מאירועי הקמת הגינה הבאים של פרוייקט 100 הגינות. ניתן למצוא את רשימת אירועי הקמת הגינה הקרובים בלוח האירועים שלנו.