הועד המנהל

טקסט על חברי הועד המנהל, ומה שמשותף ביניהם.

פרטים על כל אחד (כל אחד יכול לכתוב על עצמו):

  • ארנון
  • הדר
  • חן
  • יעקב
  • עופר
  • רון